அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

 

vacancies

 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පහත සඳහන් තනතුරේ පවතින පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රි ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

අධ්‍යක්ෂ (දැනුවත් කිරීම්) – HM-1-1 - තනතුරු 01

 

මේ පිලිබද විස්තර දැනගැනීම සදහා

 

அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தின் பின்வரும் வெற்றிடங்களை பூர்த்தி செய்வதற்கு தகைமையுடைய இலங்கை பிரஜைகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பணிப்பாளர் ( விழிப்புணர்வூட்டல்) – ர்ஆ-1-1 - 01 பதவி

மேலதிக தகவல்களிற்காக இங்கு அழுத்தவும்;
 
 

Applications are invited from eligible Sri Lankan citizens to fill the vacancies in the position listed below.

Director (Awareness)HM-1-1 01 Post

More information Click Here

 

 

 

 

 

 

 

 

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052