அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Drought Situation Report 2020-05-09 12:00 Download
Situation Report 2020-05-07 18:00 Download
Drought Situation Report 2020-05-07 18:00 Download
Situation Report 2020-05-06 18:00 Download
Situation Report 2020-05-06 18:00 Download
Situation Report 2020-05-05 18:00 Download
Drought Situation Report 2020-05-05 18:00 Download
Situation Report 2020-05-04 18:00 Download
Drought Situation Report 2020-05-04 18:00 Download
Situation Report 2020-05-02 18:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052