அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
water level 2024-06-06 09:30 Download
Water Level Report 2024-06-06 06:30 Download
Water Level Report 2024-06-06 04:30 Download
warning for Nilwala Ganga Basin - No 04 2024-06-06 03:30 Download
Water Level Report 2024-06-06 03:00 Download
River Water Level Report 2024.06.06 2024-06-06 00:30 Download
Water Leval Report 2024-06-05 21:00 Download
water level 2024-06-05 18:30 Download
Water Level Report 2024-06-05 15:30 Download
Water Level Report 2024-06-05 12:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052