அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Water Level 2021-12-08 10:00 Download
Water Level 2021-12-07 09:30 Download
Water Level 2021-12-05 10:00 Download
Water Level 2021-12-02 09:30 Download
River Water Level 2021-12-01 09:30 Download
The Withdrawal of‍ Flood Warnings 2021-11-30 10:00 Download
Water Level 2021-11-30 09:30 Download
Water Level 2021-11-29 09:30 Download
Water Level 2021-11-28 10:30 Download
Flood Warning 2021-11-28 00:10 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052