அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Landslide Warning 2018-05-23 16:00 Download
Weather Forecast 2018-05-23 12:30 Download
Flood Situation Report -23-05-2018 2018-05-23 10:00 Download
Mapping Inundation extent for Colombo District 2018-05-23 09:00 Download
Mapping Inundation extent for Gampaha District 2018-05-23 09:00 Download
Mapping Inundation extent for Kurunegala District 2018-05-23 09:00 Download
Mapping Inundation extent for Puttalam District 2018-05-23 09:00 Download
Water Level 2018-05-23 06:40 Download
Weather Forecast 2018-05-23 05:30 Download
Water Level 2018-05-23 03:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052