அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
NO TSUNAMI THREAT BULLETIN 2022-11-18 17:41 Download
Weather Forecast 2022-11-18 16:00 Download
Weather Forecast 2022-11-18 12:00 Download
Water Level 2022-11-18 09:30 Download
Situation Report 2022-11-18 06:00 Download
Weather Forecast 2022-11-18 05:30 Download
Weather Forecast 2022-11-17 18:00 Download
Weather Forecast 2022-11-17 16:00 Download
Advisory for Strong Wind and Rough seas 2022-11-17 15:00 Download
Weather Forecast 2022-11-17 12:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052