அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2018-05-19 18:00 Download
1600 hrs 2018-05-19 16:00 Download
Weather Forecast 2018-05-19 12:00 Download
Situation Report 2018-05-19 12:00 Download
South monsoon situation summery report 2018-05-19 12:00 Download
Situation Report 2018-05-19 09:00 Download
South monsoon situation summery report 2018-05-19 09:00 Download
Weather Forecast 2018-05-19 05:30 Download
Situation Report 2018-05-18 19:30 Download
Bad Weather Report 2018-05-18 17:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052