அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2018-05-27 12:00 Download
Water Level 2018-05-27 06:30 Download
Weather Forecast 2018-05-27 05:30 Download
Water Level 2018-05-27 03:30 Download
Irrigation Report 2018-05-27 00:30 Download
Water Level 2018-05-26 21:30 Download
Water Level 2018-05-26 18:30 Download
Water Level 2018-05-26 17:30 Download
Weather Forecast 2018-05-26 16:15 Download
Landslide Warning 2018-05-26 16:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052