அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
The Heavy Rain, Strong Winds and Rough seas Warning 2018-10-31 06:00 Download
Weather Forecast 2018-10-31 05:30 Download
Weather Forecast 2018-10-31 05:30 Download
Weather Forecast 2018-10-30 16:00 Download
Situation Report 2018-10-30 12:00 Download
Weather Forecast 2018-10-30 12:00 Download
Situation Report 2018-10-30 09:00 Download
Weather Forecast 2018-10-30 05:30 Download
Situation Report 2018-10-29 18:00 Download
Weather Forecast 2018-10-29 16:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052