அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2018-08-16 18:00 Download
Weather Forecast 2018-08-16 16:00 Download
Weather Forecast 2018-08-16 12:00 Download
Situation Report 2018-08-16 09:00 Download
The Strong wind warning for land areas 2018-08-16 08:00 Download
Weather Forecast 2018-08-16 07:00 Download
Weather Forecast 2018-08-16 05:30 Download
Situation Report 2018-08-15 18:00 Download
Weather Forecast 2018-08-15 16:00 Download
Situation Report 2018-08-15 12:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052