அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2018-06-18 12:00 Download
Situation Report 2018-06-18 12:00 Download
Situation Report 2018-06-18 09:00 Download
Weather Forecast 2018-06-18 05:30 Download
Situation Report 2018-06-17 18:00 Download
Weather Forecast 2018-06-17 16:00 Download
Situation Report 2018-06-17 12:00 Download
Weather Forecast 2018-06-17 12:00 Download
Situation Report 2018-06-17 09:00 Download
Weather Forecast 2018-06-17 05:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052