அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forcast 2024-02-26 12:00 Download
Situation Report 2024-02-26 09:00 Download
Weather Forcast 2024-02-26 05:30 Download
Weather Forcast 2024-02-25 16:00 Download
Weather Forcast 2024-02-25 12:00 Download
Situation Report 2024-02-25 09:00 Download
Weather Forcast 2024-02-25 05:30 Download
Weather Forcast 2024-02-24 16:00 Download
Weather Forcast 2024-02-24 12:00 Download
Weather Forcast 2024-02-24 05:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052