හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Officers are Collecting Information from Flood Victims
Flood 2018
Distribution of boats
Training of young volunteer groups on Disaster Management - Gampaha District

ඉදිරි දින වලදී කටයුතුවල යෙදීම තවදුරටත් අනතුරු දායක බව ධීවර ජනතාවට දැනුම් දේ.

  ඉදිරි දින වලදී කටයුතුවල යෙදීම තවදුරටත් අනතුරු දායක බව ධීවර ජනතාවට දැනුම් දේ.  මාතර, හම්බන්තොට සහ පොතුවිල් හරහා මඩකලපුව දක්වා සහ පුත්තල සිට කන්කසන්තුරය සහ මුලතිව් හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා  වන...

උණුසුම් කාලගුණ තත්වය නිසා ඇතිවිය හැකි ශාරීරික අපහසුතා මගහැරගැනීමට පියවර

වායුගෝලීය ආර්ද්‍රතාවය සහ උණුසුම් කාලගුණික තත්වය ගණනය කිරීමෙන් සාදනු ලබන උණුසුම් දර්ශකයට අනුව මේ දින වල බොහෝ දිස්ත්‍රික්කයන්හි වෙසෙන ජනතාවට ඉහළඋෂ්ණත්වයෙන් බලපෑම් ඇති වෙතැයි කාලගුණ විද්‍යාදෙපාර්තමේන්තුව අපේක්ෂා කරයි. මේ හේතුවෙන් ගතයුතු පියවරයන්...

පවතින අයහපත් කාලගුණික නිසා ඉදිරි දින කීපය අවධානයෙන් පසුවන්න.

  නිරිත දිග බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිත මුහුදේ ශ්‍රි ලංකාවේ ගිණිකොන දෙසින් අඩු පීඩන කලාපයක් වර්ධනය වී ඇති බවත් මේ හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි ආපදා තත්වය පිළිබදව ඉදිරි දින කීපය තුළ අවධානයෙන්...

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052