Kelaniya University Student  5කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙහි පරිසර කළමනාකරණය සහ සංකරක්ෂණය පිළිබද උපාධි අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන් සදහා ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 27 දින ආපදා කළමනාකරණ අංශ ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්විණි.

කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙහි පරිසර කළමනාකරණය සහ සංකරක්ෂණය පිළිබද උපාධි පාඨමාලාව තුළ එක් අධ්‍යයන විෂය ක්ෂේත්‍රයක් වශයෙන් ස්වභාවික ආපදා අවදානම් කළමනාකරණ ඇතුලත් කර ඇත. එබැවින් ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබදව අධ්‍යයනය කිරීම සහ සිදුවී ඇති ආපදා අවස්ථාවක් සිද්ධී අධ්‍යනයක් වශයෙන් පාදක කරගමින් එම ආපදාව කළමනාකරණ කිරීම සදහා අනුගමනය කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධව විෂයානු බද්ධව අධ්‍යයනය කිරීම ඔවුන්ගේ අරමුණ වු අතර ඒ පිළිබදව විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් දැනුවත් කිරීම අධ්‍යක්ෂ දැනුවත් කිරීම් විසින් සිදු කරන ලදී.

Distribution goods for com kitchen 1ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයයේ සහයෝගය ඇතිව සිංගප්පූරුවේ මහා කරුණා බෞද්ධ සංගමය හා විලිම් හාට් ආයතනය එක්ව රුපියල් දෙකෝටි තිස් ලක්ෂයකට අධික මුල්‍ය වටිනාකමින් යුතු හාල්, සැමන්, ටූනා සැමන්, හතු සහ ධ්‍යාන වලින් සමන්විත වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය කොළඹ මහ නගර සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ප්‍රජා මුල්තැන්ගෙය (community kitchen) වැඩසටහන යටතේ ආහාර අවශ්‍යතාවය ඇති දිළිදු පිළියෙල කර සකස් කර දීම සඳහා කොළඹ මහනගර සභාව වෙතනිළ වශයෙන් භාරදීම ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයේ දී අද දින (17) සිදු කරන ලදී. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් ප්‍රජා මුල්තැන්ගෙය (community kitchen) වැඩසටහන සදහා පරිත්‍යාග කරන ලද භාණ්ඩ කොළඹ පුරපතිනී රෝසි සේනානායක මහත්මිය වෙත සංකේතවත් ලෙස භාර දෙන ලදී.

DSC 5442ජාතික සුරක්ෂත දිනට සමගාමීව සුනාමි ව්‍යසනයෙන් පසු පයුගිය වසර 18 ක කාලය තුළ සුනාමි ආපදා අවදානම් අවම කිරීම සදහා රට තුළ පවතින පෙර සුදානම සහ පුර්ව දැනුවත් ක්‍රිරීමේ යාන්ත්‍රණය පිළිබදව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සදහා මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුවක් අද දින ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුදන්ත රණසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරක්ෂක ආමාත්‍යාංශයෙහි ආපදා කළමනාකරණ අංශ ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්විය.

2005 අංක 13 දරණ ශ්‍රී ලංකා ව්‍යසන කළමනාකරණ පනතේ විධිවිධාන අනුව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් ආපදා අවදානම් අවම කිරීම, ආපදා පෙරසුදානම් සහ දැනුවත් කිරීම්, හදිසි ආපදා ප්‍රතිචාර දැක්වීම මෙන්ම ආපදා පුර්ව අනතුරු අගැවීම සදහා බහු ආපදා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ක්‍රමවේද ස්ථාපිත කිරීමත් ආපදා පුර්ව අනතුරු ඇගවීම් සදහා අවදානම් සහිත ප්‍රජාවට ප්‍රවේශවීමට ඇති හැකියාව වර්ධනය කිරීම සදහා කටයුතු කරනු ලැබේ.

2023.01.13 Student of the Maharaja Institute of Management Studies  10මහාරාජා කළමනාකරණ ආයතනයේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය පාඨමාලාව හදාරණ සිසුන් ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබද අධ්‍යාපන පුහුණු වැඩසටහනකට අද (26) දින සහභාගී විය.

ආපදා අවදානම් කළමනාකරණක්‍රියාවලිය තුළ මාධ්‍ය සතු කාර්යභාරය, ආපදා අවදානම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය, හදිසි මෙහෙයුම් මැදිරි ක්‍රියාකාරීතවය සහ පුර්ව අනතුරු ඇගවීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබදව මෙන්ම හදිසි මෙහෙයුම් මැදිරියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබදව ප්‍රායෝගික දැනුම ලබාදීම, ආපදා අවදානම් තත්වයක දී ජනතාවට සහය වීම, පුර්ව අනතුරු ඇගවීම් සම්බන්ධ තොරතුරු සංනිවේදනය කිරීමේ දී 117 හදිසි ඇමතුම් මැදිරි ක්‍රියාවලිය සහ එමගින් ජනාවට ලබාදෙන සේවාව පිළිබව මෙම අධ්‍යාපන පුහුණු වැඩසටහනට සම්බන්ධ වූ සිසුන් දැනුවත් කෙරිණි.

Gender and Sexsual handbook 2022 1The Disaster Management Centre (DMC) with the technical assistance of the United Nations Population Fund (UNFPA), Sri Lanka and the financial support of the Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT) launched the very first Handbook on Gender, Sexual and Gender Based Violence in Disasters in 2022.

The handbook provides practical guidance to policymakers, DMC response staff and community groups to plan, coordinate, implement, monitor and evaluate essential actions for a gender equitable disaster response. The book contributes to the implementation of the policy framework and National Plan of Action to address Sexual and Gender based Violence (SGBV) in Sri Lanka, initiated by the Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment. Following the launch of the handbook, DMC and UNFPA conducted several follow-up actions, including a national level Training of Trainers (TOT) workshop and subnational level capacity building programmes, at all levels across all sectors of interventions, to effectively address SGBV during emergencies.

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052