அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2021-11-28 05:30 Download
Weather Forecast 2021-11-27 16:00 Download
Weather Advisory 2021-11-27 15:30 Download
Weather Forecast 2021-11-27 12:00 Download
Weather Forecast 2021-11-27 05:40 Download
Weather Forecast 2021-11-26 16:00 Download
Weather Forecast 2021-11-26 12:00 Download
Weather Forecast 2021-11-26 05:30 Download
Weather Forecast 2021-11-25 16:10 Download
Advisory for the developing low-pressure area in the vicinity of the island 2021-11-25 16:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052