அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2022-07-04 16:00 Download
Weather Forecast 2022-07-04 12:00 Download
Weather Forecast 2022-07-04 05:30 Download
Warning for Strong Winds and Rough Sea 2022-07-03 17:30 Download
Weather Forecast 2022-07-03 16:00 Download
Weather Forecast 2022-07-03 12:00 Download
Advisory for Heavy showers & Strong Winds 2022-07-03 07:00 Download
Weather Forecast 2022-07-03 05:30 Download
Advisory for sea areas 2022-07-02 17:30 Download
Advisory for sea areas 2022-07-02 17:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052