அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2021-12-17 05:30 Download
Weather Forecast 2021-12-16 16:00 Download
Sea area advisory 2021-12-16 15:05 Download
Weather Forecast 2021-12-16 12:30 Download
Advisory for the Low-Pressure Area 2021-12-16 11:00 Download
Weather Forecast 2021-12-16 05:30 Download
Weather Forecast 2021-12-15 16:30 Download
Weather Forecast 2021-12-15 12:00 Download
Advisory for the Low-Pressure Area 2021-12-15 10:30 Download
FISHERMEN BULLETIN 2021-12-15 07:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052