அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2024-01-03 09:00 Download
Situation Report 2024-01-02 09:00 Download
Situation Report 2024-01-01 09:00 Download
Situation Report 2023-12-31 09:00 Download
Situation Report 2023-12-30 09:00 Download
Situation Report 2023-12-29 09:00 Download
Situation Report 2023-12-28 09:00 Download
Situation Report 2023-12-27 09:00 Download
Situation Report 2023-12-26 09:00 Download
Situation report 2023-12-24 09:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052