அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2024-01-24 09:00 Download
Situation Report 2024-01-23 09:00 Download
Situation Report 2024-01-22 09:00 Download
Situation Report 2024-01-21 09:00 Download
Situation Report 2024-01-20 09:00 Download
Situation Report 2024-01-19 09:00 Download
Situation Report 2024-01-18 09:00 Download
Situation Report 2024-01-17 09:00 Download
Situation Report 2024-01-16 09:00 Download
Situation Report 2024-01-15 09:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052