அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2024-06-13 09:00 Download
Situation Report 2024-06-12 09:00 Download
Situation Report 2024-06-11 09:00 Download
Situation Report 2024-06-10 09:00 Download
Situation Report 2024-06-09 09:00 Download
Situation Report 2024-06-08 09:00 Download
Situation Report 2024-06-07 09:00 Download
Situation Report 2024-06-06 09:00 Download
Situation Report 2024-06-05 09:00 Download
Situation Report 2024-06-04 09:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052