அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2022-08-07 18:00 Download
Situation Report 2022-08-07 06:00 Download
Situation Report 2022-08-06 18:00 Download
Situation Report 2022-08-06 06:00 Download
Situation Report 2022-08-05 18:00 Download
Situation Report 2022-08-05 06:00 Download
Situation Report 2022-08-04 18:00 Download
Situation Report 2022-08-04 06:00 Download
Situation Report 2022-08-03 18:00 Download
Situation Report 2022-08-03 06:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052