அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2022-10-01 18:00 Download
Situation Report 2022-10-01 06:00 Download
Situation Report 2022-09-30 18:00 Download
Situation Report 2022-09-30 06:00 Download
Situation Report 2022-09-29 18:00 Download
Situation Report 2022-09-28 18:00 Download
Situation Report 2022-09-28 06:00 Download
Situation Report 2022-09-20 18:00 Download
Situation Report 2022-09-19 18:00 Download
Situation Report 2022-09-19 06:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052