හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Officers are Collecting Information from Flood Victims
Flood 2018
Distribution of boats
Training of young volunteer groups on Disaster Management - Gampaha District

පවතින ආපදා තත්ත්වය කළමනාකරණය කරගැනීම සඳහා වන සම්බන්ධීකරණ යාන්ත්‍රණය

 ගංවතුර ආපදාවට ලක් වූ ප්‍රදේශවල ළිං පවිත්‍ර කිරීම සඳහා ගිල්විය හැකි ජල පොම්ප ලබාදීම. ආපදා තත්ත්වය පහව යෑමෙන් පසු ජන ජීවිතය යථාත්වයට පත් කර ගැනීම සදහා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන විසින්...

තනතුරු පුරප්පාඩු பதவி வெற்றிடம் Vacancies

  තනතුරු පුරප්පාඩු பதவி வெற்றிடம் Vacancies   ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පහත සඳහන් තනතුරුවල පවතින පුරප්පාඩුව පිරවීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රි ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தில் நிலவும் பின்வரும்...

මේ දිනවල පවතින අධික උණුසුම් කාලගුණ තත්වය තවදුරටත්

මේ දිනවල දිවයිනට බලපා ඇති අධික උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වය තවදුරටත් පැවතිය හැකි බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනය කර ඇත.එම දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ වල උණුසුම් දර්ශකය (Heat Index) වැඩි...

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052