Emergency Warnings

rss

GCE-Ordinary-Level-Exam-Sri-Lanka-2024අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන කාල සීමාව තුළ ආපදා නිසා සිදුවිය හැකි බාධාකාරී තත්ත්වයන් මගහැර සියලු සිසු දරුවන්ට විභාගයට පෙනී සිටීමට ඇවස්ථාව සළසාදීම සදහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කර ඇත.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසීය ඇතුලු පාර්ශව කාර ආයතන සම්බන්ධීකරණයෙන් මෙම මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ඒ අනුව මැයි 06 දින විභාගය අවසන් වන තෙක් මෙම ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙම කාලසීමාව තුළ කිසියම් අනතුරක් හෝ ආපදාවක් නිසා විභාගයට පෙනී සිටීමට බාධාවක් ඇති වේ නම් හෝ ඇතිවේ යැයි ඔබ අනුමාන කරන්නනේ නම් මෙම මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය ඇමතිය හැකිය.

Mainstreaminig LDRR 8Disaster Management Centre (DMC) has taken initiatives to implement the project “Mainstreaming Disaster Risk Reduction through Establishing Local Disaster Risk Reduction (DRR) Plans based on River Basin Strategy in Sri Lanka” piloting in Colombo, Gampaha, and Kalutara districts under the technical cooperation of the Japan International Cooperation Agency (JICA). 

 

Under the Project, Training Programme on Mainstreaming Disaster Risk Reduction for Local Authorities and DS Division in Kelani River Basin Strategy in Sri Lanka was hold at BMICH on April 29 th and 30 th,2024 for Local Authorities and DS Division in Kelani River Basin.

 

The main objective of this training program is to enhance the knowledge of local level officers regarding DRR, to understand the roles and responsibility of LA and DS Division to mainstream DRR at their jurisdiction area and to promote the local administrative development mechanism in Local Authorities and DS Divisions, establishing a system to integrate DRR into development projects at local levels.

Mainstreaminig LDRR 1Mainstreaminig LDRR 9Mainstreaminig LDRR 2

2024-03-20  Boat Handelling Programme Kalutha  7හදිසි ගංවතුර ආපදා තත්වයකදී ජනතාව ඉන් මුදවා ගැනීමේ මුල් ප්‍රතිචාර දක්වන කමිටු සාමාජිකයින් සඳහා බෝට්ටු ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබද පුහුණු වැඩ සටහනක් පසුගිය 19 වන දින කළුතර නාවික හමුදා කඳවුරේ දී පවත්වන ලදි.ඉදිරියේ දී ඇතිවිය හැකි නිරිත දිග මෝසම් ආපදා අවස්ථාවක දී ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වෙත බෙදා දී ඇති පිටත දහන යන්ත්‍ර ධාවනය කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සදහා හදුනාගත් ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයින් හා ග්‍රාමීය ආපදා කමිටු සාමාජිකයින් මෙම වැඩසටහන යටතේ පුහුණු කරන ලදී.

ගංවතුර අවස්ථාවක දී බෝට්ටු පැදවීම සහ බෝට්ටු නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ න්‍යායාත්මක සහ ප්‍රායෝගික දැනුම ලබාදීම, ගංවතුර ආපදාවක දී ජලය මත යාත්‍රා හැසිරවීම, ආපදාවට ලක්වු පුද්ගලයින් මුදවාගැනීම, ආරක්ෂිතව යාත්‍රා මඟින් ප්‍රවාහනය කිරීම, ආරක්ෂිතව සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කරවීම, යාත්‍රාවන්හි එන්ජින්වල ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ දැනුම ලබාදීම හා හදිසි අවස්ථාවක දී යාත්‍රා එන්ජින් යථා තත්ත්වයට පත්කරවීම සම්බන්ධයෙන් නිළධාරීන් දැනුවත් කිරීමට සිදු කරන ලදී.

Univercity student Awareness 04-04 4

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ උපාධි හදාරනු ලබන උපාධී අපේක්ෂකයින් පිරිසක් අධ්‍යයන චාරිකාවක් සදහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිරීක්ෂණය කිරීම අද දින (04/04) සිදු කෙරිනි. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා අධ්‍යාංශය විසින් සිදු කරනු ලැබු ඉල්ලීමකට අනුව ආපදා අවදානම් අවම කිරිම් සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව දැනුවත් කිරිමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැසසටහන සහ නිරීක්ෂණ චාරිකාව සංවිධානය කරන ලදී.

රට තුළ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධීකරණය කිරීම සදහා පවතින නෛතික ආයතනය වශයෙන් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කරන අතර සියලු රාජ්‍ය, රාජ්‍ය නොවන සහ පෞද්ගලික පාර්ශවකාර ආයතන සම්බන්ධීකරණය කරමින් රට තුළ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කරන බව මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වු ආපදා කළමානරකණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනෙරාල් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් උදය හේරත් මහතා පෙන්වා දෙන ලදී.

ඒ අනුව ආපදා අවම කර ගැනීම සදහා පාර්ශවකාර ආයතන විසින් සිදු කරනු ලබන කාර්ය භාරය ඉතා වැදගත් බවත් ආපදාවලට පාත්‍ර වන ජනතාවගේ ධාරිතාව වර්ධනය කිරීම, ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය කිරීම මෙන්ම පුර්ව අනතරු ඇගවීම් නිසි ලෙස ලබාදීමට කටයුතු කිරීමේ වැදගත් කම පෙන්වා දෙන ලදී.

2024-03-18 Air Force Training  DMC 5මොරවැව ගුවන් හමුදා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ සෙවීම් සහ මුදවා ගැනීම් පිළිබද මුලික පුහුණු පාඨමාලාව හදාරණු ලබන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා නිළධාරීන් කණ්ඩායමක් ආපදා කළමනාකරණ කටයුතු පිළිබඳව පුහුණු වැඩමුලුවකට සහ හදිසි මෙහෙයුම් මැදිරි නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට 18 දින සහභාගී විය.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාගේ උපදෙස් අනුව සංවිධානය කරන ලද මෙම පුහුණු වැඩසටහනට ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය, ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය සම්බන්ධ ගෝලීය වශයෙන් පවතින රමුගත වැඩ සටහන් සහ ආපදා හදිසි මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ සිද්ධාන්තික කරුනු මෙන්ම හදිසි මෙහෙයුම් මැදිරිය සහ හදිසි ඇමතුම් මැදිරිය නිරීක්ෂණය කිරීම මෙම දැනුවත් කිරීමේ පුහුණු සැසියට ඇතුලත් විය. ඒසේම හදිසි අවස්ථා සම්බන්ධීකරණ සම්බන්ධයෙන් පවත්නා සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටි සහ ආපදා සහන සේවා සම්බන්ධීකරණය කිරීම තුළ ත්‍රිවිධ හමුදාවට සම්බන්ධ විය හැකි ආකාරය පිළිබඳව මෙම නිළධාරීන් දැනුවත් කිරීම සිදු කරන ලදී.

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079