හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

 

Monaragala media programmeආපදා කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණය කාර්යක්ෂම කිරීම සහ ජනතාවට තොරතුරු ලබාදීමේ යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කිරීම සදහා ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් සම්බන්ධ කර ගැනීමේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන දිස්ත්‍රික් අතිරේක ඩබ්ලිව්. ඒ ධර්මසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018.06.26 දින මොනරාගල වික්ටරි ඉන් හෝටලයේ දී පැවැත්විණි.

ආපදා කළමනාකරණය පිළිබදව තොරතුරු ග්‍රාමීය මට්ටම දක්වා ප්‍රචාරණය කිරීම, ආපදා අවදානම අවම කර ගැනීමට සහ ආපදා නිසා සිදුවන ජීවිත හා දේපළ හානි අවම කර ගැනීම සහ රටේ ආපදා කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කිරීම සදහා ජනතාව දැනුවත් කිරීම මෙම වැඩ වැඩසටහනේ අරමුණ වේ. ආපදා කළමනාකරණය පිළිබදව නිවැරදි දත්ත සහ තොරතුරු ග්‍රාමීය මට්ටම දක්වා ප්‍රචාරණය කිරීම සදහා ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් සෘජුව සම්බන්ධ කර ගැනීමේ කාර්ෂයක්ෂම ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමේ අභිප්‍රාය ඇතිව ආපදා කළමනාකරණය පිළිබදව ප්‍රාදේශිය මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලු දීපව්‍යාප්තව පවත්වනු ලැබේ.

ආපදා සංනිවේදනයේ දී පුර්ව දැනුවත් කිරීම් සහ සත්‍ය දත්ත සහ තොරතුරු ජනතාවට ලබාදීම තුළින් ආපදාවලින් සිදුවන ජීවිත සහ දේපල හානි වළක්වා ගැනීමත් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් කිරසර ආකාරයෙන් සිදුකිරීමට ජනතාව දැනුවත් කිරීමත් මෙම වැඩමුලු පැවැත්වීම තුළින් බලාපොරොත්ත්වේ. එසේම ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සමග ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් සෘජුව සම්බන්ධ කරගැනීම සහ ඉදිරියේ දී ඇතිවිය හැකි අවදානම පිළිබදව පුර්ව දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබදව සහ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබදව ජනතාවට තොරතුරු ලබාදීමේ ක්‍රමවේදය ශක්තිමත් කිරීම සදහා වු වැඩපිළිවෙළක් මෙම වැඩසටහනට ඇතුලත් වේ.

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ මග පෙන්වීම යටතේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සංවිධානයෙන් හා ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානයේ තාක්ෂණික දායකත්වයෙන් 2017 වසරේ පැවති සෙවීම් හා මුදවා ගැනීම් පිළිබඳ මූලික පාඨමාලාව සාර්ථක ලෙස අවසන් කරනු ලැබූ ත්‍රිවිධ හමුදා, පොලිස් හා සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් 194 දෙනෙකු සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන් 21 දෙනෙකු සඳහා සහතික පත්‍ර ප්‍රධානය කීරීමේ අවස්ථාවේ දී මේ අදහස් පළ කරන ලදී. 

මෙහිදී තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යතුමා සහතික පත්‍ර ප්‍රධානෝත්සවය අමතමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ මෙවර ඇති වූ ආපදා අවස්ථාවේදී ජීවිත හා දේපල හානි අවම කර ගනිමින් ජන ජීවිතය ඉතා ඉක්මනින් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හැකියාව ලැබූනේද පෙර සූදානම් ක්‍රියාවලියේ පැවති සාර්ථකත්වය නිසාවෙන් බවත්, ඉදිරියේදී ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ 30,000 ක තෝරා ගත් තරුණ පිරිස් 150,000 කට, ආපදා අවස්ථාවකදී මුහුණ දිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දෙමින් ඔවුන් ස්වේච්ඡා බලකායක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරන බවත් ඒ සඳහා ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානය, ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සංවිධානය යන සංවිධානයන්හි තාක්ෂණික දායකත්වය අපේක්ෂා කරන බවත් ගරු අමාත්‍යතුමන් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රමවේදය පිළිබඳව හා ගැටඵ පිළිබඳව නවක පළාත් පාලන නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් පසුගියදා ඌව පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.
පළාත් පාලන නිලධාරින්ට අයත් රාජකාරී භූමිකාව ආශ්‍රයෙන් ඔවුන්ගේ වගකීම් පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ අතර ප්‍රදේශයේ ජනතාව මුහුණ දෙන හදිසි ආපදා සහ ඒවා කළමනාකරණය කිරීමේ දී මුහුණ දීමට සිදු වන අභියෝග පිළිබඳවත් නවක නිලධාරීන් දැනුවත් කරන ලදී.

 

SR course 2017හදිසි ආපදා තත්ත්වයකදී විපතට පත් ජනතාව සෙවීම් සහ මුදවාගැනීම පිළිබඳ පාඨමාලාව හදාරන ලද ත්‍රිවිධ හමුදා, පොලිස් හා සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් 194 දෙනෙකු සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන් 21 දෙනෙකු සඳහා සහතික පත්‍ර ප්‍රධානය වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමණාකරන අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පසුගිය දා (26) සිදු කෙරිණි.

 

 

වාරිමාර්ග, ජල සම්පත් සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ මග පෙන්වීම යටතේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සංවිධානයෙන් ආපදා කළමනාකරණය ක්‍රියාවලිය යෙවීම් සහ මුදවා ගැනීම් ක්‍රියාවලිය පිළිබදව ත්‍රිවිද හමුදාව පොලීසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, ආපදාකළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ රාජ්‍ය ආයතන නිළධාරීන් පුහුණු කිරීම් සිදු කරන අතර මේ යටතේ 2017 වර්ෂයේ මාදුරු ඔය යුධ හමුදා පුහුණු පාසල, කුඩා ඔය යුධ හමුදා කදවුර සහ කටුකුරුන්ද විශේෂ බලකා පුහුණු පාසැල්වල සාර්ථක අන්දමින් පුහුණුව නිම කරන ලද නිළධාරීන් 215 දෙනෙකු සදහා සහතික පත්‍ර පිරීනැමීම සිදුකරන ලදී.

 

කුරුණෑගල මාස්පොත ප්‍රදේශය හරහා හමා ගිය දැඩි සුළගින් සිදු වූ නිවාස හානි පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා හා සහන සැලසීම සඳහා 2018.06.10 වන දින වාරි මාර්ග ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යය දුමින්ද දිසානායක අමාත්‍යතුමා කුරුණෑගල වැවගෙදර සහ උඩුබද්දාව යන ප්‍රදේශය වල නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිතර විය. පසුගිය 09 වනදා අඵයම හමා ගිය මෙම දැඩි සුළඟින් මාස්පොත, උඩුබද්දාව, වාරියපොල, ගනේවත්ත, අලව්ව හා කොබෙයිගනේ ඇතුඵ ප්‍රදේශ රැසක පවුල් 263 කට පුද්ගලයින් 842ක් ආපදාවට ලක්ව ඇත. මේ හේතුවෙන් නිවාස 05 ක් පුර්ණ වහයෙන් හානියට ලක්වී ඇති අතර අර්ධ වශයෙන් හානි සිදුවු සංඛ්‍යාව 258 ක් වේ.

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052