Anticipetory action  3දේශගුණික විපර්යා බලපෑම් අවම කිරීමත් විභව අවදානම්වලට එරෙහිව ප්‍රජාවන් ශක්තිමත් කිරීමත් සදහා ප්‍රමුඛ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම වර්තමානයේ දී අත්‍යවශ්‍ය වී ඇත. එබැවින් දේශගුණික විපර්යාස සහ එතුළින් නිර්මාණය වන ආපදා වෙනුවෙන් අනුවර්තනයවීම සහ අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ උපාය මාර්ගික වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රචලිත වෙමින් පවතී. ආපදාවක දී ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දැක්වීමට වඩාආපදා බලපෑමෙන් මහජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සදහා වන ආයෝජන සදහා දිරිගැන්වීම අපේක්‍ෂාකාරී ක්‍රියාමාර්ග (anticipatory action) සදහාප්‍රවේශයක් සපයයි.

එබැවින් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්ගේ උපදෙස් සහ මගපෙන්වීම මත වර්ල්ඩ් විෂන් ආයතනය, ජාත්‍යන්තර ජල කළමනාකරණ ආයතනය (IWMI) හා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය (DMC) විසින් ආපදා කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන පාර්ශවකාර ආයතනයවල ධාරිතාව වර්ධනය කිරීමේ දෙදින වැඩසටහනක් පසුගිය දා වත්තල පෙගාසස් හෝටල් පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විනි.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව,ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සහ ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථාන යන ආයතන නියෝජනය කරමින් නිළධාරීන් මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ විය.

Anticipetory action  2  Anticipetory action  5  Anticipetory action  7

 

Media Awareness Programme 2023  renuka Hohel 2023-12-01 2රටේ ආපදා කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කිරීමසහ ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳව තොරතුරු ග්‍රාමීය මට්ටම දක්වා ප්‍රචාරණය කිරීම තුළින් ආපදා අවදානම අවම කර ගැනීමට සහ ආපදා නිසා සිදුවන ජීවිත හා දේපළ හානි අවම කර ගැනීම මනා පිටුබලයක් ලැබේ. එබැවින් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් රටතුළ විධිමත් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ යාන්ත්‍රණයක් පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සිදු කරනු ලබයි. මීට සමගාමීව ආපදා පුර්ව සුදානම සහ අවදානම් අවම කරගැනීමේ දී මහජනතාවගේ වගකීම, ආපදා අවදානම් පුර්ව අනතුරු ඇවීමේ ක්‍රමවේද පිළිබඳව මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම සහ අවදානම් අවම කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ මාධ්‍යයෙහි කාර්යභාරය පිළිබඳව මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනෙරාල් සුදන්ත රණසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානයත්වයෙන් පසුගිය දා කොළඹ රේණුකා හෝටල් පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි.

Climate change Programme 2023-17  2

අධ්‍යක්ෂ ජනෙරාල්ගේ උපදෙස් පරිදි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන්, ආපදා අවදානම් අවම කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා කටයුතු කරන අතර තාක්ෂණික ආයතන සම්බන්ධීකරණය කරමින් ආපදාවලින් ජනතාව මුදවාගැනීම සදහා පුර්ව සුදානම් කිරීම සහ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදන විවිධ ප්‍රජාවන් වෙත ලබාදීමේ කාර්යය නිරතුරුව සිදු කරනු ලබයි. එබැවින් ආපදා අවදානම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තුළ පුර්ව අනතුරු ඇගවීම් සිදු කරනු ලබන පාර්ශවකාර ආයතන වල යාවත්කාලීන වු තාක්ෂණික ක්‍රමවේද සම්බන්ධව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිලධාරීන්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය මඟින් වැඩමුළුවක් සංවිධානය කරන ලදී.

NEOP 2nd workshop  2ජාතික හදිසි මෙහෙයුම් සැලැස්ම (2023-2028) යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා වු වැඩමුළුවක් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනෙරාල්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නොවැම්බර් මස 23 වන දින පැවැත්විණි.

ව්‍යයසන කළමනාකරණ පනත අනුව ජාතික හසිදි මෙහෙයුම් සැලැස්ම සකස් කිරීම සහ ව්‍යයසන අවස්ථාවක දී එය ක්‍රියාවට නැංවීම සදහා ව්‍යසන කළමනාකරණ සදහා වු ජාතික සභාවට සහාය දැක්වීම ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථායේ වගකීම කි. ආපදා අවස්ථාවක  දී ජාතික හදිසි සැලසුම අනුව පාර්ශවකාර ආයතන සම්බන්ධිකරණ කරමින් බලපෑමට ලක්වූ ජනතාවගේ ජීවිත සහ දේපළ සුරක්ෂිත කිරීම, සිදුවිය හැකි හානි අවම කිරීම, ආපදාවට ලක්වූවන්ගේ ශාරීරික සහ මානසික සෞඛ්‍ය තහවුරු කිරීම සහ අත්‍යවශ්‍ය සේවා සැපයීම් යාන්ත්‍රණය හැකි ඉක්මනින් යථාතත්වයට පත් කිරීම සදහා වන සම්බන්ධීකරණ යාන්ත්‍රණය ගොඩනැගීම ජාතික හදිසි මෙහෙයුම් සැලැස්ම මගින් අපේක්ෂා කෙරේ.

DSC 0186

Disaster Management Center is implementing a project for Mainstreaming Disaster Risk Reduction into Development based on Basin Investment Plan- Kelani River Basin under the technical cooperation of Japan International Cooperation Agency (JICA). Project is implementing in 04 highly vulnerable local authorities and four Divisional Secretariates in Colombo and Gampaha Districts in collaboration with National Planning Department(NPD), Road Development Authority(RDA), Urban Development Authority(UDA), Irrigation Department, Land development Cooperation, and National Building Research Organization

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052