හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

 

Tsumani 2018වාරිමාර්ග ජල සම්පත් සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ පුර්ණ අධීක්ෂණය සියලු පාර්ශවකාර ආයතන වල සහභාගීත්වයෙන් “සුනාමි ආපදා පෙරහුරු ජාතික වැඩසටහන” 2018 සැප්තැම්බර් 05 දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික්ක 14 ක පැවැත්විණි.

ගාල්ල,අම්පාර,මුලතිව් යන දිස්ත්‍රික්කවල පිළිවෙළින් හික්කඩුව,පවුල් 80 ක පුද්ගලයින් 223ක් ද , නින්තවූර් පවුල් 930 ක පුද්ගලයින් 930 ක් ද සහ මුහුදුබඩපත්තු (Maritimepattu) පවුල් 1295 ක පුද්ගලයින් 3738ක් වශයෙන් ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශවල සුනාම් කුලුණු ආශ්‍රිතව වඩාත් අවදානම් යැයි හදුනාගත් ග්‍රාම නිළධාරී කොට්‍ඨාශ 02 බැගින් තෝරාගෙන පවුල් 2305 ක පුද්ගලයින් 4991 සුනාමි ආපදාවක දී සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථාන කරා ඉවත් වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ප්‍රායෝගික පෙරහුරුවක් සිදු කෙරිණ. එසේම තෝරාගත් පාසැල්,තෝරාගත් රාජ්‍ය ආයතන සහ ව්‍යාපාරික ස්ථාන, තොරාගත් සංචාරක හෝටල් මෙම පෙරහුරුව සදහා සහභාගීවිය.

යාපනය, කිලිනොච්චි, ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව, හම්බන්තොට, මාතර, කලුතර, කොළඹ, ගම්පහ, පුත්තලම සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රිත්කවල සුනාම් කුලුණු ක්‍රියාකාරීත්වය සහ සංඥා නිකුත් වන දුර සහ සංඥාවල පැහැදිළිබව සහ ශබ්දය පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර සියලු පුර්ව සංනිවේදන සම්බන්ධතාවල ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබද පරීක්ෂණයට ලක්කෙරිණි. ස්වාධීන නීරික්ෂකයින් (Observers) සහ ඇගැයිම්කරුවන් (Evaluation) මගින් මේ පිළිබද පරීක්ෂා කළ අතර 270 ක ස්වේච්ඡාවෙන් මෙම කාර්ය සදහා සහයෝගය දක්වන ලදී. Prof. Richerd Haigh සහ මහාචාර්ය දිලන්ති අමරතුංග එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපන විද්‍යාත්මක සහ සංස්තෘකික සංවිධානය (යුනෙස්කෝ සංවිධානය), අන්තර් ජාතික සාගරවිද්‍යා කොමිසම (Intergovernmental Oceanographic Commission) සහ ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ සුනාම් අනතුරු ඇගීමේ පද්ධතිය (Indian Ocean Tsunami Warning System.(IOTWS) නියෝජනය කරමින් සහභාගී විය. ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා ආයතනය (ජයිකා) නියෝජනය කරමින් වාරිමාර්ග ජල සම්පත් සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක Thakayaki Nagai මහතා සහභාගී විය.

වාරිමාර්ග ජල සම්පත් සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ පුර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් සංවිධානය කරන ජාතික සුනාම් පෙරහුර වැඩසටහන සදහා,
කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය, ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය, ත්‍රිවිධ හමුදාව, වෙරළආරක්ෂක පාර්තමේන්තුව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, අන්තර් ජාතික රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ඇතුලු ආපදා කළමනාකරණය පිළිබද පාර්ශවකාර ආයතන ස්වාධීන නීරික්ෂකයින් (Observers) සහ ඇගැයිම්කරුවන් (Evaluation) සම්බන්ධ විය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ අධයාපන විද්‍යාත්මක සහ සංස්තෘකික සංවිධානය (යුනෙස්කෝ සංවිධානය), අන්තර් ජාතික සාගරවිද්‍යා කොමිසම (Intergovernmental Oceanographic Commission) සහ ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ සුනාම් අනතුරු ඇගීමේ පද්ධතිය (Indian Ocean Tsunami Warning System.(IOTWS) කලාපීය සුනාමි ආපදා පෙරහුරු වැඩසටහන 2018 සැප්තැම්බර් 05 දින පැවැත්වීමට තීරණය කෙරිණි. ඕස්ට්‍රේලියාව, බංගලාදේශය, කැමරුන්, ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, ඉරාණය, කෙන්යාව, මැඩගස්කර්, මැලේසියාව, මුරුසි දිවයින, මොසැම්බ්ක්, මියන්මාර්, ඕමාන්, පාකිස්ථානය, ෂීෂෙල්ස්, සිංගප්පුරුව, දකුණු අප්‍රිකාව, ශ්‍රී ලංකාව, යෙමනන් ඇතුලු කලාපීය රටවල් 28 ක් මෙම කලාපීය සුනාමි පෙරහුරුව සදහා සහභාගී විය.

වාරිමාර්ග ජලසම්පත් සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය රටේ ජනාතවගේ සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම සදහා රටවෙනුවෙන් ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වු සම්මුතිවලට එකගත්වය ඵල කර ඇත. සුනාම් ආපදාවක දී රටේ ජනතාවගේ ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීම සදහා එක්සත් ජාතීන්ගේ අධයාපන විද්‍යාත්මක සහ සංස්තෘකික සංවිධානය (යුනෙස්කෝ සංවිධානය), අන්තර් ජාතික සාගරවිද්‍යා කොමිසම (Intergovernmental Oceanographic Commission) සහ ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ සුනාම් අනතුරු ඇගීමේ පද්ධතිය (Indian Ocean Tsunami Warning System.(IOTWS) විසින් සාමාජික රටවලට සුනාමි ආපදා තත්වයක දී කටයුතු කළයුතු ආකාරය පිළිබදව පෙරහුරු අභ්‍යාෂ සිදුකිරීම සහ පවතින ක්‍රමවේද යාවත්කාලීන කිරීම සහ උපදෙස් අනුව කටයුතු කිරීමට රටක් වශයෙන් අප බැදී ඇත.

 

tSUNAMI 2018වාරිමාර්ග ජල සම්පත් සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ පුර්ණ අධීක්ෂණය සියලු පාර්ශවකාර ආයතන වල සහභාගීත්වයෙන් “සුනාමි ආපදා පෙරහුරු ජාතික වැඩසටහන” 2018 සැප්තැම්බර් 05 දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික්ක 14 ක පැවැත්විමට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කටුයුතු යොදා ඇත. වාරිමාර්ග ජලසම්පත් සහ ආපදා කළමනාකරණ ගරු අමාත්‍ය දුම්න්ද දිසානායක අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ වාරිමාර්ග ජල සම්පත් සහ ආපදා කළමනාකරණ ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංග බණ්ඩාර අමාත්‍යතුමාගේ සහ අමාත්‍යාශ ලේකම්, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙම සුනාමි ආපදා පෙරහුරු ජාතික වැඩසටහන පැවැත්වේ. 

දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි පිහිටා ඇති සුනාමි පුර්ව අනතුරු ඇගවීමේ කුලුණු 77ට අදාලව සංඥා නිකුත් කරන අතර ගාල්ල, අම්පාර, සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයන්හි තෝරාගත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල සුනාම් ආප දාවක දී සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථාන කරා ඉවත් වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබදව ප්‍රායෝගික පෙරහුරු වැඩසටහන් පැවැත්වේ. ඊට සමගාමීව ජාතික සහ අන්තර් ජාතික පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් විසින් සියලු ස්ථරවල වගකීම් සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටි (Standard Operating Procedure) අනුගමනය කරන ආකාරය පරීක්ෂා කෙරේ.

39920075 1215516011937454 1150620166640369664 n

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින දූපත් රාජ්‍ය නියෝජනය කරමින් විශේෂ නියෝජිත මණ්ඩලයක් 23.08.2018 දින ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට සහභාගී විය. 2030 තිරසර සංවර්ධනය ඉලක්ක ලගා කරගැනීම, ආපදා වලින් තොර වඩාත් සුරක්ෂිත පරිසරයක් ගොඩනැගීම සදහා සෙන්දායි රාමුවට අනුගතවෙමින් කටයුතු කිරීම පිළබදව මෙම නියෝජිත මණ්ඩල සැසිය තුළ සාකච්ඡා කෙ‍ෙරන අතර මෙම විශේෂ නියෝජිත හමුව 2018 අගෝස්තු 21 දින සිට අගෝස්තු 24 දක්වා කොළඹ දී පැවැත්වේ.
දුපත් රාජ්‍ය වශයෙන් මෙම රටවල පවතින සීමිත සම්පත් භාවිතයේදී තිරසර සංවර්ධනාත්මක සහ ප්‍රත්‍යත්ත ක්‍රමෝපායන් හදුනාගැනීමේ අවශ්‍යතාව, කාලගුණික විපර්යාස, නිරන්තරයෙන් සිදුවන ස්වභාවික ආපදාවල බලපෑමට ලක්වීම නිසා ආර්ථිකයට සිදුවන බලපෑම අවමකරගැනීම වැදගත් කම පිළිබදව මෙම සැසිය තුළ අවදානය යොමුවිය. එසේම 2015 සිට 2030 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන සෙන්දායී රාමුව තුලදී සංවර්ධනය වෙමින් පවතින කුඩා දූපත් රාජ්‍යයන්හී කාර්යයභාරය හා ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව රාජ්‍ය නියෝජිතයින් දැනුවත් කරන ලදී.
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යභාරය හා ආපදා අවස්ථාවන්හිදී අනුගමනය කරන ලබන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් මෙම වි‍ශේෂ නියෝජිත පිරිස දැනුවත් කරන ලද අතර ආපදාවට පෙර පැවතිය යුතු පුර්ව සූදානම පිළිබඳව හා සැලසුම් කටයුතු පිළිබඳව මෙන්ම පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව ද රටවල් අතර අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනිණි. 2004 වර්ෂයේ සිදු වූ සුනාමි ව්‍යවසනය උදාහරණයට ගනිමින් ඉදිරියේදී එවැනි තත්ත්වකදී ක්‍රියාකළ යුතු අයුරු පිළිබඳව වූ විශේෂ වාර්තාමය වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.
තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සංවිධානය කරන ලද මෙම විශේෂ නියෝජිත මණ්ඩල සැසිය සඳහා වාරිමාර්ග, ජලසම්පත් කළමනාකරණ සහ අපාදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඇතුලු නිළධාරීන් පිරිසක් එක්විය.

40125369 1081934341962692 1282886802666946560 n

 

 ආපදාවක දී ක්ෂණිකව තීරණ ගැනීම සහ ප්‍රාදේශීය පාර්ශවකාර ආයතන සමග මනා සම්බන්ධීකරණයක් සහිතව ආපදා අවස්ථාවක දී හදිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීම සදහා සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම හදිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සැළසුම් සකස් කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම ආපදා මධ්‍යස්ථානය මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ඒ අනුව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ආපදා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සැලැස්ම එළි දැක්වීම වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දා සිදු කෙරිණි. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සිදී ඇති වගා ලිං හා පානීය ජලය සපයා ගන්නා ලිං ප්‍රතිසංස්කරණය හා අලුතින් ඉදි කිරීමට රජය මගින් රුපියල් මිලියන 200 ක් වෙන් කර ඇතැයි මෙම අවස්ථාවට සහභාගීවෙමින් වාරිමාර්ග, ජල සම්පත් සහ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමන් ප්‍රකාශ කරන ලදී.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ නියගයෙන් සිදුවන වගාහානී අවමකර ගැනීමට අවශ්‍ය වගා ළිං ඉදි කිරීම, නිසි ප්‍රයෝජනයක් ලබාගත නොහැකි තත්වයට පත්වී ඇති වගා ළිං ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, නියඟය නිසා ජන ජීවිතයට වන පීඩාව අවම කරගැනීම සදහා පොදු පානීය ළිං ඉදි කිරීම, පවතින පානීය ළිං ප්‍රතිසංස්කරණ සහ සිදී ගිය වැව් ආශ්‍රිතව ළිං ඉදිකිරීම සහ ජල මුලාශ්‍ර ආරක්ෂා කරගැනීම සදහා ජනතාව දැනුවත් කිරීම ඇතුලු ව්‍යාපෘති රැසක් ක්‍රියාත්මක කරන බවත් එසේම පවතින ජල මුලාශ්‍ර අරපිරිමැස්මෙන් යුතුව පාවිච්චි කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබදව අමාත්‍යතුමන් අවධාරණය කරන ලදී.

Media Workshop  Mathaleආපදා කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණය කාර්යක්ෂම කිරීම සහ ජනතාවට තොරතුරු ලබාදීමේ යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කිරීම සදහා ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් සම්බන්ධ කර ගැනීමේ මාතලේ දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018.07.19 දින මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්විණි.

ආපදා කළමනාකරණය පිළිබදව තොරතුරු ග්‍රාමීය මට්ටම දක්වා ප්‍රචාරණය කිරීම, ආපදා අවදානම අවම කර ගැනීමට සහ ආපදා නිසා සිදුවන ජීවිත හා දේපළ හානි අවම කර ගැනීම සහ රටේ ආපදා කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කිරීම සදහා ජනතාව දැනුවත් කිරීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ වේ. ඒ අනුව ආපදා කළමනාකරණය පිළිබදව නිවැරදි දත්ත සහ තොරතුරු ග්‍රාමීය මට්ටම දක්වා ප්‍රචාරණය කිරීම සදහා ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් සෘජුව සම්බන්ධ කර ගැනීමේ කාර්යක්ෂම ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමේ අභිප්‍රාය ඇතිව ආපදා කළමනාකරණය පිළිබදව ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීම දීපව්‍යාප්තව සිදුකරනු ලැබේ.

ආපදා කළමනාකරණය සහ ආපදා සංනිවේදනය පිළිබද සිද්ථාන්තික තොරතුරු සහිත දේශන මෙම එක්දින පුහුණු වැඩසටහනේ පළමු සැසියට ඇතුළත් විය. නායයෑම් කළමනාකරණය සහ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ කාර්යභාරය, ආපදා සහන ලබාදිමේදී පවතින ප්‍රතිපත්ති හා චක්‍රලේඛ, කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය, කාලගුණික හා දේශගුණික වෙනස්කම් හා ඒ ආශ්‍රිත සිදුවිය හැකි ආපදා, ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රමවේදය සහ ආපදා කළමනාකරණයේදී මාධ්‍ය කාර්යභාරය පිළිබද සිද්ධාන්තික කරුනු සහ ආපදා සංනිවේදනයේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය පිළිබද ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්ද මෙම වැඩසටහනට ඇතුලත් විය.

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052