හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

 

Online Training Session on "Management of Safety Centres Amidst COVID-19" – 03rd of June 2021.

Management of Safety Centres Amidst COVID 19The current surge of COVID-19 positive cases across the country has necessitated the timely need in adopting proper practices and health guidelines in managing safety centres/camps.

In this regard, the Disaster Management Centre together with the Ministry of Health and other international humanitarian agencies have organised an online interactive refresher training programme on 3rd June 2021 from 2.00 p.m. to 4.00 p.m.

Click on the following link to join this meeting.

Topic: Online training session on “Management of Safety Centres Amidst COVID 19”

Date and time: 3 June, 2021 2:00 P.M. to 4.00 P.M. (Sri Lanka time)

Join Zoom Meeting : 

https://zoom.us/j/92771683801

Guideline (SAR) for Search and Rescue of Disaster Relief

පවතින කෝවිඩ් -19 තත්වය හමුවේ ආපදාවලට ලක්වු ජනතාව සෙවීම සහ මුදා ගැනීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ සටහන (SAR)

 

පර්ල් එක්ස්ප්‍රස් නෞකාව අනතුරට ලක්වීම නිසා මුහුදට එක්වු අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට පියවර.

MV X-Press Pearl  1පර්ල් එක්ස්ප්‍රස් නෞකාව අනතුරට ලක්වීම හේතුවෙන් මුහුඳට එක්වු රසායනික හා රසායනික නොවන අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාන්විතය අද දින (27)පරිසර අමාතාංශය, නාගරින සංවර්ධන වෙරළ සංරක්ෂණ අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය, ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සහ අදාල පළාත් පාලන ආයතන එක්ව දියත් කරන ලදි.

 

පවතින කෝවිඩ් -19 වසංගත තත්වය තුළ ආපදා තත්වයක දී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබද මාර්ගෝපදේශ

public awareness 2020 may monsoonපවතින කෝවිඩ් -19 වසංගත තත්වය තුළ ආපදා තත්වයක දී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබද මාර්ගෝපදේශ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම යවා ඇති බවත් හදිසි ආපදා තත්වයක දී පුර්ව දැනුම්දීමේ ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් කටයුතු කිරීම සදහා අවශ්‍ය සියලු යාවත්කාලීන කිරීම් සිදු කර ඇති අතර නිරිතදිග මෝසම් වර්ෂාවේ බලපෑමට ලක්වන දිස්ත්‍රික්කයන්හි පාර්ශවකාර ආයතන සම්බන්ධීකරණය කිරීම සදහා ආපදා පෙර සුදානම් සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සැලසුම් සකස්කර ඇත.

 

 

 

හරංගල නාවලපිටිය මාර්ගය කොත්මලේ ජලාශය ආසන්නයෙන් ගිලා බැසීමෙන් ජලාශයට කිසිදු බලපෑමක් නොමැත.

Kothmale 2021 -2හරංගල නාවලපිටිය මාර්ගය කොත්මලේ ජලාශය ආසන්නයෙන් ගිලා බැසීමක් සිදුවී ඇත. මේ පිළිබදව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාගේ උපදෙස් මත නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සහකාර අධ්‍යක්ෂ, යුධ හමුදාව, පොලිසිය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හා මහවැලි අධිකාරියේ ජලාශ භාර ප්‍රධාන ඉංජිනේරවරයා සමග ස්ථානීය පරීක්ෂාවක් සිදු කරන ලදී. එහිදි මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරියේ කොත්මලේ ජලාශ භාර ප්‍රධාන ඉංජිනේරු විසින් කොත්මලේ ජලාශයට මෙමගින් කිසිදු හානියක් හෝ බලපෑමක් නොමැති බව තහවුරු කර ඇත.

 

නිරෝධායනය වන නිවෙස්වල ජනයා ආපදාවක දී සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීම සදහා විශේෂ වැඩපිළිවලක්.

dg dmc 2020ඉදිරියේ දී ඇතිවිය හැකි ආපදා හේතුවන් විපතය පත් විය හැකි හෝ අවදානම් කලාපයක ජීවත් වන නිරෝධායනට ලක් වු පිරිස සුරක්ෂිතව එම ස්ථාන වලින් ඉවත් කිරීමේ වැඩ පිළිවළක් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ක්‍රියාක්මක කර ඇති බවත් එසේ ඉවත් වීම පිළිබදව යම් තොරතුරක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යනම් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි ඇමතුම් අංක 117 ට දැනුම් දෙන මෙන් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. දින (22) පැවති මාධ්‍ය හමුවේ දී අදහස් දක්වමින් ආපදා කළමනාකරණ මධයස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුදන්ත රණසිංහ මහතා මේ අදහස් පල කරන ලදී.

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052