අන්දමන් දුපත් ආසන්නයේ ප්‍රබත්වය රික්ටර් මාපක 6.5 ක් වු භූ චලනයක්

2381891cbc0d4a8b96bd1b132a3f62de-0001උතුරු අක්ෂාංශ අංශක 10.68 ත් නැගෙනහිර දේශාංශ අංශක 92.36 ත් පිහිටීම දැක්වෙන අන්දමන් දුපත් ආසන්නයේ ප්‍රබත්වය රික්ටර් මාපක 6.5 ක් වු භූ චලනයක් සිදුවී ඇති බව කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේනදය කර ඇත.

වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල සහ ඒ ආසන්නයේ ජනතාව මේ පිළිබදව දැඩි විමසිල්ලෙන් කටයුතු කරන ලෙසත් මේ පිළිබද නිකුත් කරන නිවේදන පිළිබද ව විමසිලිමත්ව කටයුතු කරන ලෙසත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ජනතාවට දැනුම් දේ.

වැඩි විස්තර සදහා කාලගුණවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන ලද නිවේදනය සදහා පිවිසෙන්න

 

DMC Leads PPP in Providing 3,000 Meals to Flood Affected Communities in Kaduwela DSD

WhatsApp Image 2021-06-09 at 4.49.56 PMIn partnership with Union Assurance PLC and Cinnamon Hotels & Resorts, the Disaster Management Center provided 3,000 meals for flood affected communities in the Kaduwela DS Division. The program is scheduled for 03 consecutive days and the initiative was facilitated by Asia Pacific Alliance for Disaster Management Sri Lanka (A-PAD SL).

 

Online Training Session on "Management of Safety Centres Amidst COVID-19" – 03rd of June 2021.

Management of Safety Centres Amidst COVID 19The current surge of COVID-19 positive cases across the country has necessitated the timely need in adopting proper practices and health guidelines in managing safety centres/camps.

In this regard, the Disaster Management Centre together with the Ministry of Health and other international humanitarian agencies have organised an online interactive refresher training programme on 3rd June 2021 from 2.00 p.m. to 4.00 p.m.

Click on the following link to join this meeting.

Topic: Online training session on “Management of Safety Centres Amidst COVID 19”

Date and time: 3 June, 2021 2:00 P.M. to 4.00 P.M. (Sri Lanka time)

Join Zoom Meeting : 

https://zoom.us/j/92771683801

Guideline (SAR) for Search and Rescue of Disaster Relief

පවතින කෝවිඩ් -19 තත්වය හමුවේ ආපදාවලට ලක්වු ජනතාව සෙවීම සහ මුදා ගැනීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ සටහන (SAR)

WFP handed over a consignment of items to the Disaster Management Centre.

1WFP handed over a consignment of items to the Disaster Management Centre to support the Monsoon emergency response efforts. These items which include personal protective equipment, disinfective liquid and sprayers, thermal scanners and washbasins will help facilitate response and relief activities to assist those affected by the South-West Monsoon rains.

 

පර්ල් එක්ස්ප්‍රස් නෞකාව අනතුරට ලක්වීම නිසා මුහුදට එක්වු අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට පියවර.

MV X-Press Pearl  1පර්ල් එක්ස්ප්‍රස් නෞකාව අනතුරට ලක්වීම හේතුවෙන් මුහුඳට එක්වු රසායනික හා රසායනික නොවන අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාන්විතය අද දින (27)පරිසර අමාතාංශය, නාගරින සංවර්ධන වෙරළ සංරක්ෂණ අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය, ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සහ අදාල පළාත් පාලන ආයතන එක්ව දියත් කරන ලදි.

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052