Univercity student Awareness 04-04 4

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ උපාධි හදාරනු ලබන උපාධී අපේක්ෂකයින් පිරිසක් අධ්‍යයන චාරිකාවක් සදහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිරීක්ෂණය කිරීම අද දින (04/04) සිදු කෙරිනි. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා අධ්‍යාංශය විසින් සිදු කරනු ලැබු ඉල්ලීමකට අනුව ආපදා අවදානම් අවම කිරිම් සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව දැනුවත් කිරිමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැසසටහන සහ නිරීක්ෂණ චාරිකාව සංවිධානය කරන ලදී.

රට තුළ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධීකරණය කිරීම සදහා පවතින නෛතික ආයතනය වශයෙන් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කරන අතර සියලු රාජ්‍ය, රාජ්‍ය නොවන සහ පෞද්ගලික පාර්ශවකාර ආයතන සම්බන්ධීකරණය කරමින් රට තුළ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කරන බව මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වු ආපදා කළමානරකණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනෙරාල් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් උදය හේරත් මහතා පෙන්වා දෙන ලදී.

ඒ අනුව ආපදා අවම කර ගැනීම සදහා පාර්ශවකාර ආයතන විසින් සිදු කරනු ලබන කාර්ය භාරය ඉතා වැදගත් බවත් ආපදාවලට පාත්‍ර වන ජනතාවගේ ධාරිතාව වර්ධනය කිරීම, ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය කිරීම මෙන්ම පුර්ව අනතරු ඇගවීම් නිසි ලෙස ලබාදීමට කටයුතු කිරීමේ වැදගත් කම පෙන්වා දෙන ලදී.

2024-03-20  Boat Handelling Programme Kalutha  7හදිසි ගංවතුර ආපදා තත්වයකදී ජනතාව ඉන් මුදවා ගැනීමේ මුල් ප්‍රතිචාර දක්වන කමිටු සාමාජිකයින් සඳහා බෝට්ටු ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබද පුහුණු වැඩ සටහනක් පසුගිය 19 වන දින කළුතර නාවික හමුදා කඳවුරේ දී පවත්වන ලදි.ඉදිරියේ දී ඇතිවිය හැකි නිරිත දිග මෝසම් ආපදා අවස්ථාවක දී ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වෙත බෙදා දී ඇති පිටත දහන යන්ත්‍ර ධාවනය කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සදහා හදුනාගත් ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයින් හා ග්‍රාමීය ආපදා කමිටු සාමාජිකයින් මෙම වැඩසටහන යටතේ පුහුණු කරන ලදී.

ගංවතුර අවස්ථාවක දී බෝට්ටු පැදවීම සහ බෝට්ටු නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ න්‍යායාත්මක සහ ප්‍රායෝගික දැනුම ලබාදීම, ගංවතුර ආපදාවක දී ජලය මත යාත්‍රා හැසිරවීම, ආපදාවට ලක්වු පුද්ගලයින් මුදවාගැනීම, ආරක්ෂිතව යාත්‍රා මඟින් ප්‍රවාහනය කිරීම, ආරක්ෂිතව සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කරවීම, යාත්‍රාවන්හි එන්ජින්වල ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ දැනුම ලබාදීම හා හදිසි අවස්ථාවක දී යාත්‍රා එන්ජින් යථා තත්ත්වයට පත්කරවීම සම්බන්ධයෙන් නිළධාරීන් දැනුවත් කිරීමට සිදු කරන ලදී.

 

Buttala Army officers vist 2024-03-15 9බුත්තල යුධ හමුදා යුධ විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අණදෙන්නන්ගේ පාඨමාලා අංක - 10 වන පාඨමාලාව හදාරණු ලබන යුධ හමුදා නිළධාරීන් පිරිසක් සිය පුහුණු පාඨමාලාවට ඇතුලත් විෂය ක්ෂේත්‍රයක් වන ආපදා අවදානම් කළමනාකරණ පිළිබද සිද්ධාන්තික දැනුමක් සහ ආපදාවකට ලක්විය හැකි ජනතාවට පුර්ව අවදානම පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය සහ හදිසි මෙහෙයුම් මැදිරිය තුළ අදාළ සම්බන්ධීකරණය සිදු කරන ආකාර පිළිබද ප්‍රායෝගික දැනුමක් ලබගැනීමේ අරමුණින් අද දින (03/15) ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය.

නිරීක්ෂණ චාරිකාව තුළ ආපදා අවදානම් කළමනාකරණ ක්‍රමවේදය පිළිබදව සහ ආපදා කළමනාකරණ හදිසි මෙහෙයුම් ක්‍රමවේදය පිළිබද සිද්ධාන්තික දේශන පළමු සැසියට ඇතුලත් වු අතර ඉන් අනතුරුව හදිසි මෙහෙයුම් මැදිරිය සහ හදිසි ඇමතුම් මැදිරිය නිරීක්ෂණය කිරීම සිදු කෙරිනි.

වර්තමානය පවතින ආපදා අවදානම් තත්වයන් සළකා බැලීමේ දී හදිසි මෙහෙයුම් යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරීම අභිබවමින් ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය සහ ආපදා පෙරසුදානම, ප්‍රජා දැනුවත් කිරීම සහ ප්‍රතිෂ්ඨාපන සහ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව සිදු කිරීම සදහා නිශ්චිත ක්‍රියාකාරී සැලසුම් අප සතුවිය යුතු බවත් එම සැලසුම් අනුව ක්‍රියා කිරීමේ මනා පුහුණුවක් ලබා තිබිය යුතු මහතා බවත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මේජර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) උදය හේරත් මහතා පෙන්වා දෙන ලදී.

2024-03-18 Air Force Training  DMC 5මොරවැව ගුවන් හමුදා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ සෙවීම් සහ මුදවා ගැනීම් පිළිබද මුලික පුහුණු පාඨමාලාව හදාරණු ලබන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා නිළධාරීන් කණ්ඩායමක් ආපදා කළමනාකරණ කටයුතු පිළිබඳව පුහුණු වැඩමුලුවකට සහ හදිසි මෙහෙයුම් මැදිරි නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට 18 දින සහභාගී විය.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාගේ උපදෙස් අනුව සංවිධානය කරන ලද මෙම පුහුණු වැඩසටහනට ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය, ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය සම්බන්ධ ගෝලීය වශයෙන් පවතින රමුගත වැඩ සටහන් සහ ආපදා හදිසි මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ සිද්ධාන්තික කරුනු මෙන්ම හදිසි මෙහෙයුම් මැදිරිය සහ හදිසි ඇමතුම් මැදිරිය නිරීක්ෂණය කිරීම මෙම දැනුවත් කිරීමේ පුහුණු සැසියට ඇතුලත් විය. ඒසේම හදිසි අවස්ථා සම්බන්ධීකරණ සම්බන්ධයෙන් පවත්නා සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටි සහ ආපදා සහන සේවා සම්බන්ධීකරණය කිරීම තුළ ත්‍රිවිධ හමුදාවට සම්බන්ධ විය හැකි ආකාරය පිළිබඳව මෙම නිළධාරීන් දැනුවත් කිරීම සිදු කරන ලදී.

 

SNAP- National Planning Meeting Sri Lanka 2024-03-14  Galleface Hohel  5The Sustainable National Anticipatory Action through Preparedness (SNAP) South Asia regional programme was officially launched by the Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) in partnership with the Disaster Management Centre (DMC), the Government of Sri Lanka as the country host and the USAID Bureau for Humanitarian Assistance. The launch was held in December 2023 in Colombo, Sri Lanka, attended by officials from the national disaster management organizations, response agencies and humanitarian organizations from seven South Asian countries.

The SNAP South Asia Programme strives to enhance disaster resilience in countries by reinforcing response capacity, coordination systems and institutional arrangements for early action. This programme recognizes the crucial role of regional collaboration in emergency preparedness for anticipatory action and seeks to establish a sustainable capacity development system for anticipatory action in Bhutan, Sri Lanka and Maldives, by leveraging the expertise of other South Asian countries.

Stemming from the success of the official launch, the DMC acting as the nodal agency of the SNAP South Asia Programme in Sri Lanka, held the “SNAP South Asia - National Planning Meeting, Sri Lanka” on 14th March 2024 at Galle Face Hotel, Colombo. The objective of the meeting was to facilitate the co-creation of the country work plan and the identification of key priorities to support early action through preparedness in Sri Lanka.

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079