Emergency Warnings

rss

 

සාමාන්‍ය පෙළ විභාග කාලසීමාව තුළ ආපදා හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි බාධා වළක්වාගැනීම සදහා වැඩපිළිවෙළක්.
පසබඑසදබ
සාමාන්‍ය පෙළ විභාග කාලසීමාව තුළ ආපදා හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි බාධා වළක්වාගැනීම සදහා විශේෂ ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවළක් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සහ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ඒ අනුව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සහ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව ආපදා නිසා ඇතිවිය හැකි බාධා අවම කරගැනීමට අවශ්‍ය සැළසුම් සකස් කර ඇත.

 

ජනාධිතපතිවරණ කාලසීමාව තුළ විශේෂ ඒකාබද්ධ ආපදා මෙහෙයුම් ඒකකයක් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථාපිත කෙරේ.

election

 

ජනාධිපතිවරණ කාලසීමාව තුළ යම් ආපදා තත්වයක් හේතුවෙන් මැතිවරණ කටයුතුවලට සිදුවිය හැකි බාධා වැළැක්වීම සදහා විශේෂ ඒකාබද්ධ ආපදා මෙහෙයුම් ඒකකයක් 2019.11.14 දින සිට 2019.11.19 දින දක්වා ස්ථාපිත කර ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, රාජ්‍ය පරිපාලන, ආපදා කළමනාරකණ සහ පශු සම්පත් අමාත්‍යාංශය සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලීසිය ඇතුලු සියලු පාර්ශවකාර ආයතන සම්බන්ධීකරණයයෙන් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ධානය තුළ මෙම මෙහෙයුම් ඒකකය ස්ථාපිත කර ඇත.

As of 1300 hours 25 September 2019, 92,593 people (23,720 families), mainly in six districts, are re-ported to have been affected.The storm that swept across several parts of Sri Lanka, beginning in the afternoon and evening of 23 September 2019, has subsided since the early morning of 26 September 2019. The storm caused heavy rains, flash floods and landslide alerts covering nine districts, across the Western, Sabaragamuwa, Southern and Uva Provinces.

As per the Department of Meteorology, rainfall received within the past 24 hours, as of 0900 hours on 26 Septem-ber, has been concentrated in the Districts of Galle, Kalutara, Monoragala, Gampaha, Ratnapura, Kegalle, Matara and Batticaloa. Only five areas in the country recorded rains above 50mm, Thaldoowa and Matugama (Kalutara District) received the most with 71mm each.

As predicted Batticaloa also received high amounts of rainfall.As a result of persistent heavy rains, 136,607 people (35,000 families) have been affected (Situation Report, DMC at 1200 hours on 26th of September 2019). There have been no additional deaths, but seven people remain in-jured. Additionally, 66 houses have been fully damaged, with a further 2,572 receiving partial damage. 68 safety locations have been established in four Districts with 45,407 people (11,003 families) evacuated into them.

Department of Irrigation has alerts remaining in four river basins, however, the water level in all areas is falling. One stations -Baddegama, Gin Ganga -still sits at major flood levels but is falling

full report

ආපදා නිසා බලපෑමට ලක්වු ජනතාවට සහන සැලසීමට කඩිනම් පියවර

Hon Minister  press
පසුගිය දින කිහිපය පුරා දකුණු හා බස්නාහිර පළාත්වලට ඇද හැලුනු අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් පවුල් 20,817 ක පුද්ගලයින් 80014 ක් පමණ ආපදා නිසා බලපෑමට ලක්වී ඇති බවත් එක් අයෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්වී ඇති බවත් රාජ්‍ය පරිපාලන ආපදා කළමනාරකණ සහ පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර අමාත්‍යතුමා පැවසීය. අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් දක්වන ලද්දේ ආපදා තත්වය පිළිබදව දැනුවත් කිරීම සදහා අමාත්‍යාශ ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවති මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමිනි. විපතට පත්වූ ජනතාව සදහා ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දැක්වීම වෙනුවෙන් රජය රු මිලියන 12 මේ සඳහා ලබා දී ඇති අතර ඊට අමතරව සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම රුපියල් මිලියනයක් බැගින් ආපදා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අරමුදල් ලබාදී ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් පෙන්වා දෙන ලදී. ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක ඇතුලු ආපදා අවදානම් සහිත දිස්ත්‍රික්ක සදහා සහන සේවා කණ්ඩායම් ස්ථාන ගත කර ඇති බවත්, සෙවීම් සහ මුදවා ගැනීම් සදහා ත්‍රිවිධ හමුදා භට කණ්ඩායම් සහ පොලිස් කණ්ඩායම් ස්ථානගත කර ඇති බවත්, අවශ්‍ය උපකරණ ඒ ඒ ස්ථාන කරා යොමු කර ඇති බවත් තවදුරටත් පැවසීය.


එසේම ගංවතුර ආපදා පවතින විට තවත් දිස්ත්‍රික්ක 18 පමණ නියගය හේතුවෙන් ජලය ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් පෙන්වාදුන් ආමාත්‍යතුමා ඇතිවිය හැකි ඕනෑම ආපදා තත්වයක දී ජනතාවට උපරිම සහන ලබාදීමටත් ආපදා වලින් තොර රටක් බිහි කිරීමට කටයුතු කරන බවත් නායයාම් ආපදා අවදානම් ප්‍රදේශවල ජනතාව එම කලාප වලින් ඉවත් කිරීම සදහා නිවාස ලබාදීමේ වැඩපිලිවල ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවත් එය කඩිනම් කර නිවාස ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇති බව වැඩිදුරටත් දන්වා සිටින ලදී.

 

ආපදා තත්වය පිළිබදව නිරංතරයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමට පියවර. 

DG Press 23092019පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්වය හේතුවෙන් දිවයිනේ නිරිත දිග කොටසේ පවතින වැසි තත්වයේ තරමක වැඩිවීමක් ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනය කර ඇත. එසේම පසුගිය පැය විසි හතරක කාලය සළකා බලන විට ඇදහැලුණු වර්ෂාව හේතුවෙන් නිල්වලා සහ ගිං ගග ආශ්‍රිතව සුලු ගංවතුර තත්වයක් වාර්තා වී ඇති බවත් ඉදිරියේ දී තවදුරටත් වර්ෂාව ඇතිවුව හොත් පවතින ගංවතුර තත්වය තවදුරටත් වර්ධනය විය හැකි බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ඩබ්ලිව් ඒ ධර්මසිරි මහතා පැවසීය.

Subcategories

Call Center

117
General: +94 112 136 136
Emergency Operation Center:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
Fax: +94 11 2670079