හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

 

නිරෝධායනය වන නිවෙස්වල ජනයා ආපදාවක දී සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීම සදහා විශේෂ වැඩපිළිවලක්.

dg dmc 2020ඉදිරියේ දී ඇතිවිය හැකි ආපදා හේතුවන් විපතය පත් විය හැකි හෝ අවදානම් කලාපයක ජීවත් වන නිරෝධායනට ලක් වු පිරිස සුරක්ෂිතව එම ස්ථාන වලින් ඉවත් කිරීමේ වැඩ පිළිවළක් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ක්‍රියාක්මක කර ඇති බවත් එසේ ඉවත් වීම පිළිබදව යම් තොරතුරක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යනම් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි ඇමතුම් අංක 117 ට දැනුම් දෙන මෙන් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. දින (22) පැවති මාධ්‍ය හමුවේ දී අදහස් දක්වමින් ආපදා කළමනාකරණ මධයස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුදන්ත රණසිංහ මහතා මේ අදහස් පල කරන ලදී.

 

පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්වය හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි ආපදා පිළිබදව දැඩි අවදානයෙන් පසුවන බවත් අපදා හදිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීම සහ සෙවීම් සහ මුදවා ගැනීම් සදහා අවශ්‍ය ත්‍රිවිධ හමුදා අනු කණ්ඩ මේ වන විටත් අවශ්‍ය උපකරණ සහිතව ස්ථාන ගත කර ඇති බවත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පෙන්වා දෙයි.

එසේම පවතින කෝවිඩ් -19 වසංගත තත්වය තුළ ආපදා තත්වයක දී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබද මාර්ගෝපදේශ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම යවා ඇති බවත් හදිසි ආපදා තත්වයක දී පුර්ව දැනුම්දීමේ ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් කටයුතු කිරීම සදහා අවශ්‍ය සියලු යාවත්කාලීන කිරීම් සිදු කර ඇති බවත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථනය පවස යි.

එසේම නිරිතදිග කළාපයට ඇතිවිය හැකි වැසි තත්ත්වය හේතුවෙන් ගංවතුර, නායයාම්, දැඩි සුළං සහ මුහුදු රළ ඉහළ යාම නිසා වෙරළාශ්‍රිත පහත් බිම් ජලයෙන් යටවීම තත්වයක් ඇති වුවහොත් එම තත්වය පාලනය කරගනිමින් ජීවිත සහ දේපළ ආරක්ෂා කර ගැනීම කටයුතු කරන ලෙස ආපාදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

 


වැඩි විස්තර සදහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ආපදා පෙරසුදානම් සැලැසුම් පිළිබද ඉදිරිපත් කිරීම භාගත කර ගත හැකිය.

රාජ්‍ය ආරක්ෂක සහ ආපදා කළමානරකණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද චක්‍රලේකය

 

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052