හදිසි අනතුරු ඇඟවීම්

rss

Horana Hospital  1

නිරිත දිග මෝසම් තත්ත්වය දිවයින හරහා ක්‍රමයෙන් ස්ථාපිත වෙමින් පැවතීම හේතුවෙන් දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවලට අධික වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වු අතර මධ්‍යම බෙංගාල බොක්ක ප්‍රදේශයේ පවතින අඩු පීඩන කලාපය හේතුවෙන් දිවයින හරහා දැඩි සුළං තත්ත්වයන් වාර්තා වු අතර මේ හේතුවෙන් මිය යාම් 6 ක් වාර්තා වු අතර නිවාස හානිවීම් දේපළ හානි වීම් සහ මාර්ග අවහිරවීම්, විදුලිය දුරකථන සම්බන්ධතා සහ ජලසැපයුම් වැනි යටිතල පහසුකම් බිදවැටීම් සිද්ධි වාර්තා විය. ඇතිවු ආපදා තත්ත්වයන් නිසා ජනජීවිතයට සිදු වූ බාධා හැකි ඉක්මනින් කළමනාකරණය කිරීම සදහා අදාල පාර්ශව කරුවන් සම්බන්ධීකරණය කරමින් ජන ජීවිතය යථා තත්වයට පත් කිරීම සදහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කරන ලදී. 

දැඩි සුළං හේතුවෙන් කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හොරණ මූලික රෝහලෙහි හදිසි ප්‍රථිකාර ඒකකය ඇතුලු ගොඩනැගිලි කිහිපයක වහල දැඩි හානි සිදු වු අතර මේ හේතුවෙන් රෝහලෙහි ප්‍රථිකාර ලබන රෝගීන් මෙන්ම එහි කාර්ය මණ්ඩලය ද දෛනික කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේදී දැඩි අපහසුතාවයට මුහුණ දීමට සිදුවිය.

මෙම තත්ත්වය යාථා තත්ත්වයට පක් කිරීම සදහා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්ගේ උපදෙස් අනුව කළුතර දිස්ත්‍රීක් ආපදා කලමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයෙහි සම්බන්ධීකරණයෙන් ශ්‍රී ලංකා යුධහමුදා 582 බලසේනා මූලස්ථාන බලසේනාධිපතිගේ අධීක්‍ෂණය යටතේ නිලධාරින් හා භටපිරිස් විසින් ගොඩනැගිලි මතට කඩා වැටී තිබූ ගස කපා ඉවත් කර හානි සිදුව තිබූ ගොඩනැගිලිවල ප්‍රතිසංස්කරණය කර රෝහල් කාර්යයන් කිසිදු බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම සදහා කටයුතු කරන ලදී.

Horana Hospital  2Horana Hospital  3Horana Hospital  4

 

හදිසි ඇමතුම්

117
පොදු අංකය: +94 112 136 136
හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
ෆැක්ස් අංකය: +94 112 878 052