அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Advisory for Heavy Rain 2023-05-14 12:45 Download
Weather Forecast 2023-05-14 12:00 Download
cyclonic storm “Mocha” 2023-05-14 11:30 Download
Weather Forecast 2023-05-14 06:00 Download
Weather Forecast 2023-05-14 05:30 Download
Advisory for strong winds and rough seas. 2023-05-13 17:40 Download
Weather Forecast 2023-05-13 16:00 Download
Weather Forecast 2023-05-13 12:00 Download
Warning for very severe cyclonic storm “Mocha” 2023-05-13 11:00 Download
Weather Forecast 2023-05-13 05:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052