அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2021-12-19 12:00 Download
Weather Forecast 2021-12-19 05:30 Download
Weather Forecast 2021-12-18 16:00 Download
Advisory for sea areas 2021-12-18 12:00 Download
Advisory for sea areas 2021-12-18 12:00 Download
Weather Forecast 2021-12-18 05:30 Download
Weather Forecast 2021-12-17 16:00 Download
Weather Forecast 2021-12-17 12:00 Download
Advisory for the Low-Pressure Area 2021-12-17 11:00 Download
Weather Forecast 2021-12-17 05:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052