அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Advisory for Strong Wind and Rough seas 2022-06-24 14:00 Download
Weather Forecast 2022-06-24 12:30 Download
Weather Forecast 2022-06-24 05:30 Download
Weather Forecast 2022-06-23 16:00 Download
Advisory for Strong Wind and Rough seas 2022-06-23 13:00 Download
Weather Forecast 2022-06-23 12:00 Download
Weather Forecast for Multiday Boats 2022-06-23 07:00 Download
Weather Forecast 2022-06-23 05:30 Download
Weather Forecast 2022-06-22 16:00 Download
Weather Forecast 2022-06-22 12:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052