அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Weather Forecast 2022-01-23 05:30 Download
weather report 2022-01-22 16:00 Download
weather report 2022-01-22 12:00 Download
Weather Forecast 2022-01-22 05:30 Download
Weather Forecast 2022-01-21 16:00 Download
Weather Forecast 2022-01-21 12:00 Download
Weather Forecast 2022-01-21 05:30 Download
Weather Forecast 2022-01-20 16:00 Download
Weather Forecast 2022-01-20 12:00 Download
Weather Forecast 2022-01-20 05:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052