அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Advisory for Strong Winds and Rough Seas Report 2024-07-14 07:00 Download
Weather Forcast 2024-07-14 05:30 Download
Warning for strong winds and rough seas 2024-07-14 03:00 Download
Weather Report 2024-07-13 16:00 Download
Fishermen bulletin for strong winds and rough seas 2024-07-13 15:00 Download
Advisory for Heavy Rain 2024-07-13 13:00 Download
Advisory for strong winds and rough seas 2024-07-13 12:30 Download
Weather Forcast 2024-07-13 12:00 Download
Weather Forcast 2024-07-13 05:30 Download
Weather Report 2024-07-12 16:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052