அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2020-03-16 18:00 Download
Situation Report 2020-03-16 09:00 Download
Situation Report 2020-03-15 18:00 Download
Situation Report 2020-03-15 09:00 Download
Situation Report 2020-03-15 09:00 Download
Situation Report 2020-03-14 18:00 Download
Situation Report 2020-03-14 09:00 Download
Situation Report 2020-03-13 18:00 Download
Situation Report 2020-03-13 09:00 Download
Situation Report 2020-03-12 18:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052