அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2020-06-19 18:00 Download
Situation Report 2020-06-18 18:00 Download
Situation Report 2020-06-17 18:00 Download
Situation Report 2020-06-16 18:00 Download
Situation Report 2020-06-10 18:00 Download
Situation Report 2020-06-06 18:00 Download
Situation Report 2020-05-28 18:00 Download
Situation Report 2020-05-27 18:00 Download
Situation Report 2020-05-26 18:00 Download
Situation Report 2020-05-25 18:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052