அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2019-02-27 18:00 Download
Situation Report 2019-02-27 12:00 Download
Situation Report 2019-02-27 09:00 Download
Situation Report 2019-02-26 18:00 Download
Situation Report 2019-02-26 12:00 Download
Situation Report 2019-02-26 09:00 Download
Situation Report 2019-02-25 18:00 Download
Situation Report 2019-02-25 12:00 Download
Situation Report 2019-02-25 09:00 Download
Situation Report 2019-02-24 18:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052