அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2019-03-13 18:00 Download
Situation Report 2019-03-13 12:00 Download
Situation Report 2019-03-13 09:00 Download
Situation Report 2019-03-12 18:00 Download
Situation Report 2019-03-12 12:00 Download
Situation Report 2019-03-12 09:00 Download
Situation Report 2019-03-11 18:00 Download
Situation Report 2019-03-11 12:00 Download
Situation Report 2019-03-11 09:00 Download
Situation Report 2019-03-10 12:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052