அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2019-03-06 18:00 Download
Situation Report 2019-03-06 12:00 Download
Situation Report 2019-03-05 18:00 Download
Situation Report 2019-03-05 12:00 Download
Situation Report 2019-03-05 09:00 Download
Situation Report 2019-03-04 18:00 Download
Situation Report 2019-03-04 12:00 Download
Situation Report 2019-03-04 09:00 Download
Situation Report 2019-03-03 18:00 Download
Situation Report 2019-03-03 12:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052