அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2019-08-02 09:00 Download
Situation Report 2019-08-01 18:00 Download
Situation Report 2019-08-01 18:00 Download
Situation Report 2019-08-01 16:00 Download
Situation Report 2019-08-01 12:00 Download
Situation Report 2019-08-01 09:00 Download
Drought Situation Report 2019-08-01 09:00 Download
Situation Report 2019-07-31 18:00 Download
Drought Situation Report 2019-07-31 18:00 Download
Situation Report 2019-07-31 12:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052