அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2021-01-23 18:00 Download
Situation Report 2021-01-23 05:30 Download
Situation Report 2021-01-22 18:00 Download
Situation Report 2021-01-21 18:00 Download
Situation Report 2021-01-20 18:00 Download
Situation Report 2021-01-19 18:00 Download
Situation Report 2021-01-18 18:00 Download
Situation Report 2021-01-16 18:00 Download
Situation Report 2021-01-15 18:00 Download
Situation Report 2021-01-14 18:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052