அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2023-02-10 06:00 Download
Situation Report 2023-02-09 18:00 Download
Situation Report 2023-02-09 06:00 Download
Situation Report 2023-02-08 18:00 Download
Situation Report 2023-02-08 06:00 Download
Situation Report 2023-02-07 18:00 Download
Situation Report 2023-02-06 18:00 Download
Situation Report 2023-02-06 06:00 Download
Situation Report 2023-02-05 18:00 Download
Situation Report 2023-02-05 06:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052