அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Situation Report 2022-01-23 06:00 Download
Situation Report 2022-01-22 06:00 Download
Situation Report 2022-01-20 06:00 Download
Situation Report 2022-01-18 16:00 Download
Situation Report 2022-01-18 06:00 Download
Situation Report 2022-01-17 06:00 Download
Situation Report 2022-01-16 06:00 Download
Situation Report 2022-01-15 06:00 Download
Situation Report 2022-01-14 06:00 Download
Situation Report 2022-01-13 06:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052