அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
River water level 2019-08-31 09:30 Download
Water Level 2019-08-31 06:30 Download
River water level 2019-08-30 10:30 Download
Water Level 2019-08-30 06:30 Download
River water level 2019-08-25 10:30 Download
Water Level 2019-08-17 10:30 Download
Water Level 2019-08-16 Download
Water Level 2019-08-15 15:30 Download
Water Level 2019-08-15 12:30 Download
Water Level 2019-08-15 09:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052