அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
River Water Level 2019-09-18 00:30 Download
River Water Level 2019-09-17 21:30 Download
Water Level 2019-09-17 18:30 Download
Water Level 2019-09-17 15:30 Download
Water Level 2019-09-17 12:30 Download
Water Level 2019-09-17 10:00 Download
River Water Level 2019-09-17 06:30 Download
River Water Level 2019-09-17 03:30 Download
River Water Level 2019-09-17 00:30 Download
Water Level 2019-09-16 21:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052