Title Date Time (24h)
Water Level 2022-06-01 09:30 Download
Water Level 2022-06-01 06:30 Download
Water Level 2022-06-01 03:00 Download
Water Level 2022-06-01 00:30 Download
Water Level 2022-05-31 21:30 Download
Flood Warning - Gin Ganga 2022-05-31 18:30 Download
Water Level 2022-05-31 18:30 Download
Water Level 2022-05-31 15:30 Download
Flood Warning for Aththanagalu Oya Basin 2022-05-31 13:00 Download
Flood Warning for Kalu Ganga - No 01 2022-05-31 12:20 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052