அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Bad Weather Report 2018-05-24 11:30 Download
Water Level 2018-05-24 09:30 Download
Mapping Inundation extent for Kalutara District 2018-05-24 09:00 Download
Mapping Inundation extent for Galle District 2018-05-24 09:00 Download
Water Level 2018-05-24 06:30 Download
Water Level 2018-05-24 06:30 Download
Weather Forecast 2018-05-24 05:30 Download
Water Level 2018-05-24 00:30 Download
Water Level 2018-05-23 18:30 Download
Flood Warning 2018-05-23 18:30 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052