அவசர எச்சரிக்கைகள்

rss

Title Date Time (24h)
Mapping Inundation extent for Gampaha District 2018-05-23 09:00 Download
Mapping Inundation extent for Kurunegala District 2018-05-23 09:00 Download
Mapping Inundation extent for Puttalam District 2018-05-23 09:00 Download
Water Level 2018-05-23 06:40 Download
Weather Forecast 2018-05-23 05:30 Download
Water Level 2018-05-23 03:30 Download
Water Level 2018-05-23 00:30 Download
Water Level 2018-05-22 21:30 Download
Special Situation Report 2018-05-22 18:00 Download
Weather Forecast 2018-05-22 16:00 Download

அவசர தொடர்புகள்

117
பொது.: +94 112 136 136
அவசர நடவடிக்கை நிலையம்:+94 112 136 222 /
+94 112 670 002
தொலைநகல்: +94 112 878 052